عیب یابی پکیج ایساتیس

عیب یابی پکیج ایساتیس

عیب یابی پکیج ایساتیس اگر پکیج در وضعیت ایمنی که در ذیل آمده قرارگیرد به شرح زیر عمل میکند. عیب یابی پکیج ایساتیس1- خطای E1 ظاهر میشود =نبود آب کافی در مداردرصورتیکه پکیج در این وضعیت قرار گیرد، با بازکردن شیر پرکن زیر دستگاه فشار آب مدار را بین 0.6∼1.2 bar تنظیم کنید. دراین صورت پکیج مجددا آماده به کار خواهد شد. عیب یابی پکیج ایساتیس2- خطای E2 ظاهر میشود =عدم تشخیص شعلهزمانی که پکیج نتواند تشکیل شعله دهد دروضعیت ایمنی قرار میگیرد جهت برطرف نمودن خطا از باز بودن شیرگاز مطمئن شوید پس از باز کردن شیر گاز و تامین گاز دکمه Reset را فشار دهید تا دستگاه مجددا راه اندازی شود. عیب یابی پکیج ایساتیس 3- خطای E3 ظاهر میشود = حفاظت دمای اب مدار گرمایش عیب یابی پکیج ایساتیس عیب یابی پکیج ایساتیس زمانی که پکیج در این وضعیت قرار گرفت دستگاه را خاموش کرده و جهت…
پنج شنبه, 15 تیر 1396 ساعت 01:08
بازدید 858 بار
مستر نصاب
مستر نصاب
مستر نصاب