چگونه رادیاتورهای بوتان را هوا گیری کنیم ؟

چگونه رادیاتورهای بوتان را هوا گیری کنیم ؟ خیلی وقت ها میشود که شما اقدام به روشن کردن پکیج یا شوفاژ خانه میکنید ولی میبینید یک یا چند تا از رادیاتور ها گرم نمیشود یا نیمی از رادیاتور گرم و نیمی دیگر سرد است. هواگیری شوفاژ ۱. هرگاه سیستم تأسیسات ساختمان به‌‌خوبی کار کند ولی رادیاتورها گرم نباشند، نشان دهندهٔ هوا گرفتن رادیاتورها می‌باشد.

 

چگونه رادیاتورهای بوتان را هوا گیری کنیم ؟

۲. با استفاده از پیچ‌گوشتی مخصوص پیچ انتهای رادیاتور را کمی باز کرده به‌طوری که خارج شدن آب به‌صورت فشرده که باعث خیس شدن اطراف گردد جلوگیری می‌کنیم و صبر می‌کنیم تا کاملاً هوای داخل رادیاتور به‌طور آهسته خارج گردد.
۳. با مشاهدهٔ اولین مرحله خروج آب از رادیاتور نبایستی به این اشتباه بیفتیم که هوای داخل آن کاملاً تخلیه شده است بلکه بایستی چندین مرحله آب از رادیاتور خارج گردد تا کاملاً هوای مابین رادیاتور تخلیه گردد.
۴. برای جلوگیری از ریزش آب به کف ساختمان یا احیاناً فرش منزل تشتی را زیر پیچ مخصوص قرار داده تا آب‌های تخلیه شده درون آن بریزد.
۵. بعد از اطمینان از خارج شدن تمامی هوای داخل رادیاتور پیچ آن را محکم ببندید. 6. شاید در طول یک فصل چند بار احتیاج به این کار پیدا نمایید نگران نباشید طبیعیست مخصوصا اگر در طبقات بالا زندگی میکنید
اگر فرش تان زیر رادیاتور است آن را کنار بزنید و زیر رادیاتور دستمالی پهن کنید و یا با پوششی پلاستیکی روی فرش را بپوشانید. این اقدامات صرفا جنبه احتیاطی دارند.پیچ مخصوص باز کردن رادیاتور و یک ظرف که بتوانید آن را به راحتی زیر پیچ بگیرید را محیا کنید.

هواگیری رادیاتور

 
به کمک پیچ گوشتی مخصوص پیچ رادیاتور را کمی باز کنید تا هوای داخل آن خارج شود اما نه به گونه ای که آب با شدت از رادیاتور بیرون بپاشد و همه جا را خیس کند.
ظرف را زیر محل خروج آب بگیرید؛ با دیدن بیرون ریختن مقداری آب از رادیاتور گمان نکنید کار تمام است و هواگیری رادیاتور تمام شده است. باید چند مرحله آب از رادیاتور خارج شود تا تمام هوای بین لوله ها تخلیه شود.۴ پس از اطمینان از خروج کامل هوای رادیاتور پیچ را محکم سرجایش ببندید.

آماده کردن رادیاتور اگر رادیاتورها به خوبی گرم نکردند ممکن است مشکل کوچک هواگیری داشته باشند خیلی از ما از شوفاژ یا پکیج برای گرم کردن خانه استفاده می کنیم که با گرم کردن آب و به جریان انداختن آن در رادیاتورها خانه را گرم می کنند. اما گاهی پیش می آید که با وجود آماده کردن رادیاتور اگر رادیاتورها به خوبی گرم نکردند ممکن است مشکل کوچک هواگیری داشته باشند. چگونه رادیاتورهای شوفاژبوتان را هواگیری کنیم؟

 

چگونه رادیاتورهای بوتان را هوا گیری کنیم ؟
چگونه رادیاتورهای بوتان را هوا گیری کنیم ؟

چگونه رادیاتورهای شوفاژبوتان را هواگیری کنیم؟

خیلی از ما از شوفاژ یا پکیج برای گرم کردن خانه استفاده می کنیم که با گرم کردن آب و به جریان انداختن آن در رادیاتورها خانه را گرم می کنند. اما گاهی پیش می آید که با وجود دمای خوب آب و عدم وجود مشکل در لوله کشی خانه، رادیاتورها به خوبی گرم نمی شوند. ممکن است مشکل خیلی کوچک ایجاد شده، جمع شدن هوا در لوله های رادیاتور باشد که به آسانی با هواگیری رادیاتور ها حل می شود.چگونه رادیاتورهای شوفاژبوتان را هواگیری کنیم؟ اگر فرش تان زیر رادیاتور است آن را کنار بزنید و زیر رادیاتور دستمالی پهن کنید و یا با پوششی پلاستیکی روی فرش را بپوشانید.
این اقدامات صرفا جنبه احتیاطی دارند. پیچ مخصوص باز کردن رادیاتور و یک ظرف که بتوانید آن را به راحتی زیر پیچ بگیرید را محیا کنید. به کمک پیچ گوشتی مخصوص پیچ رادیاتوررا کمی باز کنید تا هوای داخل آن خارج شود اما نه به گونه ای که آب با شدت از رادیاتور بیرون بپاشد و همه جا را خیس کند. چگونه رادیاتورهای شوفاژبوتان را هواگیری کنیم؟ ظرف را زیر محل خروج آب بگیرید؛ با دیدن بیرون ریختن مقداری آب از رادیاتور گمان نکنید کار تمام است و هواگیری رادیاتور تمام شده است. باید چند مرحله آب از رادیاتورخارج شود تا تمام هوای بین لوله ها تخلیه شود. پس از اطمینان از خروج کامل هوای رادیاتور پیچ را محکم سرجایش ببندید.خیلی از ما از شوفاژ یا پکیج برای گرم کردن خانه استفاده می کنیم که با گرم کردن آب و به جریان انداختن آن در رادیاتورها خانه را گرم می کنند.  اما گاهی پیش می آید که با وجود دمای خوب آب و عدم وجود مشکل در لوله کشی خانه، رادیاتورها به خوبی گرم نمی شوند. ممکن است مشکل خیلی کوچک ایجاد شده، جمع شدن هوا در لوله های رادیاتور باشد که به آسانی با هواگیری رادیاتورها حل می شود. اگر فرش تان زیر رادیاتور است آن را کنار بزنید و زیر رادیاتور دستمالی پهن کنید و یا با پوششی پلاستیکی روی فرش را بپوشانید.این اقدامات صرفا جنبه احتیاطی دارند. پیچ مخصوص باز کردن رادیاتور و یک ظرف که بتوانید آن را به راحتی زیر پیچ بگیرید را محیا کنید. به کمک پیچ گوشتی مخصوص پیچ رادیاتور را کمی باز کنید تا هوای داخل آن خارج شود اما نه به گونه ای که آب با شدت از رادیاتور بیرون بپاشد و همه جا را خیس کند. ظرف را زیر محل خروج آب بگیرید؛ با دیدن بیرون ریختن مقداری آب از رادیاتور گمان نکنید کار تمام است و هواگیری رادیاتور تمام شده است. باید چند مرحله آب از رادیاتور خارج شود تا تمام هوای بین لوله ها تخلیه شود. پس از اطمینان از خروج کامل هوای رادیاتور پیچ را محکم سرجایش ببندید.چگونه رادیاتورهای شوفاژبوتان را هواگیری کنیم؟

تزریق فشاردر رادیاتور بوتان:

باز کردن شیر ورودی آب پکیج. برای انجام این کار باید توجه داشته باشید که چون ممکن است هوا در قسمت پمپ پکیج وجود داشته باشد بنابر این با مشورت سرویس کار، تأکید می کنم با مشورت و یادگیری از سرویس کار دریچه ی پمپ را بازکرده تا دریچه ی کوچکی مثل ورودی باد چرخ دوچرخه ظاهر شود. سپس  یک پیچ گشتی چهارسو درون آن فرو کرده تا پینی که وسط آن است به پایین فشار داده شود .چگونه رادیاتورهای شوفاژبوتان را هواگیری کنیم؟ در همین حال فشار دادن شیر ورودی آب را باز می کنید و نگاهتان را از عقربه ی فشار پایین نمی اندازید فشار که به دو نیم الی 2.8 رسید(البته برای پکیج های خانگی بنده از سرویس کار پرسیده ام این عدد را بیان کرده)(البته سال گذشته بنده این از سرویس کار پرسیده ام و ایشان این عدد را برای پکیج های خانگی آپارتمانی(مساحت حدودا 100متر) بیان کرده اند)(توجه کنید ممکن است عقربه ی پکیج شما انحراف اولیه داشته باشد) شیر ورودی آب را ببنید ممکن است در حال ورود آب به جای زیاد شدن فشار متوجه شوید که عقربه ی فشار ثابت است تعجب نکنید صبر کنید تا فشار آب بر هوای داخل سیستم غلبه کند، سپس فشار زیاد می شود.(البته در موارد به نسبت کم تجربه بنده همیشه چنین بوده). توجه کنید در تمام این مدت دستتان را از پیچ گشتی رها نکنید. حال که با مفهوم تزریق فشار آشنا شدید دو راه یک نفره و دو نفره را برای هواگیری توضیح می دهیم. چگونه رادیاتورهای شوفاژبوتان را هواگیری کنیم؟

در ابتدای هر دو راه ابتدا تمام شیرهای رادیاتورها را ببندید

 

چگونه رادیاتورهای بوتان را هوا گیری کنیم ؟
چگونه رادیاتورهای بوتان را هوا گیری کنیم ؟

دونفره: ابتدا رادیاتوری که راحت تر هواگیری می شود مثلا رادیاتور حمام، نفر اول شیر ورودی اش را باز کند و سپس با آچار مخصوص پیچ دریچه ی هواگیری را باز کند(فعلا تا اطلاع ثانوی با او کاری نداریم)، در همین حال نفر دوم با نگاه به عقربه ی فشار، فشار از دست رفته توسط تخلیه ی آب(آب خارج شده به همراه هوا در  رادیاتور حمام) را با تزریق فشار جبران می کند و آن را بین 2.5 تا 2.8 نگاه می دارد. چگونه رادیاتورهای شوفاژبوتان را هواگیری کنیم؟ فعلا با نفر اول کاری نداریم. مدت احتمالا زیادی(اگر سیستم کم هوا باشد احتمالا مدت کم خواهد بود) طول می کشد تا به این مرحله برسیم که وقتی شیر آب ورودی پکیج باز می شود بدون معطلی عقربه به بالا برود و علی رغم تخلیه ی مجدد آب رادیاتور(مثلا حمام) و کم شدن فشار، باز کردن دوباره و سه باره شیرآب پکیج هم فشار را بی معطلی بالا ببرد.(مرحله پایستگی) این کار را که انجام دادید شیر رادیاتور(حمام) را می بندید. و به سراغ بقیه رادیاتورها می روید. هر کدام از آن ها را نفر اول با باز کردن شیرآب رادیاتور و پیچ خروج هوا و تزریق فشار نفر دوم هواگیری کرده و بعد از اینکه کاملا هوا خارج شد و رادیاتور پر از آب شد شیر آّبش را می بندیم و به سراغ رادیاتور بعدی می رویم تا تمام رادیاتورها هواگیری شود یک نفره: شیر آب و پیچ هوای رادیاتور حمام را باز کرده برای مدتی طولانی(اگر سیستم کم هوا باشد، مدت کم) تزریق فشار را در حالی که از رادیاتور حمام آب خارج می شود انجام می دهیم تا به مرحله ی پایستگی برسیم، پیچ هوا و شیر آب رادیاتور حمام را می بندیم و برای بقیه ی رادیاتور ها: هر رادیاتور را که هواگیری کردیم(باز کردن شیر آب و پیچ هوا)، شیر ورودی آبش را می بندیم و تزریق فشار را انجام می دهیم. توجه کنید اگر تا به حال باز شدن پیچ هوا را ندیده اید باید تذکر دهیم که یک تشت و احیانا یک پارچه مورد نیاز است تشت برای این که زیر دریچه بگذارید تا آب خارج شده همراه هوا درون آن بریزد
پارچه برای اینکه اگر پیچ خروج هوا کج بود (مثلا به سمت دیوار) آن را به درون تشت هدایت کنید. خیلی از ما از شوفاژ یا پکیج برای گرم کردن خانه استفاده می کنیم که با گرم کردن آب و به جریان انداختن آن در رادیاتورها خانه را گرم می کنند. اما گاهی پیش می آید که با وجود دمای خوب آب و عدم وجود مشکل در لوله کشی خانه، رادیاتورها به خوبی گرم نمی شوند. ممکن است مشکل خیلی کوچک ایجاد شده، جمع شدن هوا در لوله های رادیاتور باشد که به آسانی با هواگیری رادیاتورها حل می شود.
اگر فرش تان زیر رادیاتور است آن را کنار بزنید و زیر رادیاتور دستمالی پهن کنید و یا با پوششی پلاستیکی روی فرش را بپوشانید.چگونه رادیاتورهای شوفاژبوتان را هواگیری کنیم؟
این اقدامات صرفا جنبه احتیاطی دارند.
پیچ مخصوص باز کردن رادیاتور و یک ظرف که بتوانید آن را به راحتی زیر پیچ بگیرید را محیا کنید. به کمک پیچ گوشتی مخصوص پیچ رادیاتور را کمی باز کنید تا هوای داخل آن خارج شود اما نه به گونه ای که آب با شدت از رادیاتور بیرون بپاشد و همه جا را خیس کند. ظرف را زیر محل خروج آب بگیرید؛ با دیدن بیرون ریختن مقداری آب از رادیاتور گمان نکنید کار تمام است و هواگیری رادیاتور تمام شده است. باید چند مرحله آب از رادیاتور خارج شود تا تمام هوای بین لوله ها تخلیه شود. چگونه رادیاتورهای شوفاژبوتان را هواگیری کنیم؟
پس از اطمینان از خروج کامل هوای رادیاتور پیچ را محکم سرجایش ببندید. به گزارش خبرنگارباشگاه خبرنگاران ارومیه شوفاژ یا حرارت مرکزی سیستمی است برای تولید گرما در منازل و ساختمان‌ها. در این سیستم گرمای منزل در یک محل تولید شده و توسط رادیاتورها و لوله‌ها به دیگر نقاط ساختمان منتقل می‌شود. هرگاه سیستم تأسیسات ساختمان به‌‌خوبی کار کند ولی رادیاتورها گرم نباشند، نشان دهندهٔ هوا گرفتن رادیاتورها می‌باشدو و نیاز به هواگیری دارد... 1. با استفاده از پیچ‌گوشتی مخصوص پیچ انتهای رادیاتور را کمی باز کرده به‌طوری که خارج شدن آب به‌صورت فشرده که باعث خیس شدن اطراف گردد جلوگیری می‌کنیم و صبر می‌کنیم تا کاملاً هوای داخل رادیاتور به‌طور آهسته خارج گردد. 2. با مشاهدهٔ اولین مرحله خروج آب از رادیاتور نبایستی به این اشتباه بیفتیم که هوای داخل آن کاملاً تخلیه شده است بلکه بایستی چندین مرحله آب از رادیاتور خارج گردد تا کاملاً هوای مابین رادیاتور تخلیه گردد. 3. برای جلوگیری از ریزش آب به کف ساختمان یا احیاناً فرش منزل تشتی را زیر پیچ مخصوص قرار داده تا آب‌های تخلیه شده درون آن بریزد.  بعد از اطمینان از خارج شدن تمامی هوای داخل رادیاتور پیچ آن را محکم  ببنديد.   پيدا کردن شير هواگيري رادياتور، که در قسمت بالاي رادياتور قرار دارد با استفاده از يک کليد هواگيري رادياتور که از ابزارفروشي مي‌توان آن را تهيه کرد بايد شير رادياتور را بازنمود. چگونه رادیاتورهای شوفاژبوتان را هواگیری کنیم؟

 

چگونه رادیاتورهای بوتان را هوا گیری کنیم ؟
چگونه رادیاتورهای بوتان را هوا گیری کنیم ؟

  توجه: بعضي از رادياتورهاي جديد به‌وسيله پيچ‌گوشتي هواگيري مي‌شوند.    بايد پيش از هواگيري سيستم گرمايش را خاموش کرد. زيرا يک سيستم روشن باعت ورود هواي بيش‌تر به رادياتور مي‌شود.   بايد توجه داشت که براي تخليه کامل هواي رادياتور بايد به رادياتور فرصت داد.    از خنک شدن تمام بخش‌هاي رادياتور اطمينان حاصل شود. در ضمن اطمينان حاصل شود که شيرهاي ورودي و خروجي رادياتور باز مي‌باشند.    با استفاده از کليد مخصوص هواگيري پيچ رادياتور به‌صورت ساعت‌گرد باز شود تا هواي محبوس شده در رادياتور خارج شود.    هواگيري با خروج آب همراه است که مي‌توان با استفاده از حوله و در صورت نياز نشت آب آن را کنترل نمود.    اجازه داده شود تا پاشش آب به‌طور کامل انجام شود زماني که جريان آب خروجي آرام و يکنواخت شد نشانه خارج شدن کل هواي رادياتور است. بنابراين مي‌توان پيچ را سفت نمود و با حوله محيط اطراف را خشک کرد.    گمان نشود که تنها رادياتور معيوب بايد هواگيري شود بلکه تمام رادياتورها را بايد هواگيري نمود. براي اينکه سيستم گرمايش منزل عملکرد خوبي داشته باشد بايد به‌صورت منظم و ساليانه هواگيري تکرار شود. در ضمن بعد از هر سري تعميرات نيز سيستم شوفاژ به هواگيري نيازمند است.   هواگيري و تخليه هواي سيستم با کاهش فشار سيستم همراه است که براي جبران آن بايد آب بويلر را دوباره پر کرد.      توجه: براي کاربردهاي خانگي فشر بايد بين 12 تا 15 psi تنظيم گردد. البته با توجه به شرايط ساختمان ازجمله ارتفاع و... اين فشار مي‌تواند تغيير کند.      توجه: در بيش‌تر سيستم‌هاي گرمايش تنظيم فشار به‌طور اتوماتيک انجام مي‌شود. در غير اين صورت به‌صورت دستي بايد آب را به بويلر اضافه کرد تا فشار به حد مجاز برسد.

 

 

 

چگونه رادیاتورهای شوفاژبوتان را هواگیری کنیم؟

مستر نصاب
مستر نصاب