تعمیر و سرویس کولر آبی در بلوار فردوس

تعمیر و سرویس کولر ابی در بلوار فردوس

 

عیب یابی کولر آبی

    فشار تسمه تنظیم نیست : تسمه را تنظیم کنید.

    پره‌های فن کثیف شده‌است : پرهای فن را تمیز کنید.

    واترپمپ عمل نمی‌کند و سوراخ‌های ناودان‌ها بسته شده‌اند : واترپمپ را عوض کنید و سوراخ‌ها را باز کنید. تعمیر و سرویس کولر آبی در بلوار فردوس

    شیلنگ واتر پمپ پاره شده است : شیلنگ را تعویض کنید.

    واترپمپ و موتور فن کار می‌کند اما کیفیت هوادهی مطلوب نیست.

    دریچه هوای کولر باز نیست : دریچه را باز کنید.

    پولی موتور هرز شده است : آن را تعویض کنید.

    پارچه برزنتی لرزه‌گیر پاره است : آن را عوض کنید.

    موتور فن نیم‌سوز است : موتور را دوباره سیم‌پیچی یا تعویض کنید.

    موتور فن کار نمی‌کند.

    کلید خاموش و روشن ، قطع است : خرابی کلید را برطرف یا آن را تعویض نمایید.

    سیم‌پیچی موتور فن سوخته است : موتور را بازپیچی کنید یا موتور را تعویض نمایید. تعمیر و سرویس کولر ابی در بلوار فردوس

    فقط دور زیاد موتور کار می‌کند.

 

 

 

تعمیر وسرویس کولر در بلوار فردوس
تعمیر وسرویس کولر در بلوار فردوس

    کلید گریز از مرکز تنظیم نیست : کلید را تنظیم نمایید.

    پلاتین‌های مربوط به دور کم عمل نمی‌کند : پلاتین‌ها را عوض کنید.

    کلید تبدیل کولر خراب است : آن کلید را عوض کنید.

    با زدن کلید مخصوص به حالت روشن موتور راه نمی‌افتد. اما با چرخاندن پولی توسط دست ، موتور راه‌اندازی می‌شود.

    سیم‌پیچ راه‌انداز سوخته است : سیم‌پیج را بازپیچی نمایید.

    سیم‌پیچ راه‌اندازی از کلید گریز از مرکز جدا شده است : آنها را به یکدیگر ربط بدهید.

موتور کولر یا واترپمپ در زمستان بدون روشن کردن کلید مخصوص خود به خود روشن می‌شود.

    سیم فاز جریان مستقیما به موتور و واترپمپ وصل شده و نول جریان از طریق کلید مخصوص به موتور و واترپمپ می‌رسد. زیرا در زمستان به علت رطوبت هوا بین بدنه و جعبه اتصال ، مقاومت عایق کاسته شده و از طریق بدنه نول جریان دریافت می‌گردد. تعمیر و سرویس کولر ابی در بلوار فردوس

    کولر موقع کار با سروصدا همراه است.

    پولی سر موتور شل شده است : پولی را درجای خود محکم کنید. تعمیر و سرویس کولر ابی در بلوار فردوس

    یاتاقان‌های دو سر فن اشکال دارد : یاتاقانها را تعمیر یا تعویض کنید. تعمیر و سرویس کولر ابی در بلوار فردوس

    بوش‌های موتور خوردگی پیدا کرده است : بوش‌ها را عوض کنید.

    محور فن کج شده است : محور را تعویض کنید.

    روغن یاتاقانها از بین رفته و خشک کار می‌کند : یاتاقانها را روغن‌کاری کنید.

    موتور کولر متناوبا به هنگام کار خاموش و روشن می‌شود.

    قطع و وصل مجدد به علت وجود بی‌متال سر ‌راه سیم مشترک یا برق موتور فن است و می‌تواند در اثر موارد زیر ایجاد گردد. تعمیر و سرویس کولر ابی در بلوار فردوس

    شیر فلکه بسته است : قطعی آب را برطرف کنید.

 

 

تعمیر و سرویس کولر ابی در بلوار فردوس

    موتور نیم سوز شده است.

    تسمه سفت است.

    یاتاقان‌ها گریپاج کرده‌اند.

    هوای محیط راهی به خارج ندارد.

    دریچه هوای کولر نیم‌بسته است.

    پولی‌ها در یک امتداد نیستند.

    هنگام کار کولر بدنه برق‌دار می‌شود.

    موتور فن اتصال بدنه دارد : اتصال را برطرف کنید.

    واتر پمپ   کولر اتصال بدنه دارد : اتصال را برطرف کنید.

    اتصال بر اثر پاشیدن آب بر روی موتور بوجود آمده است : مانع از ریختن آب بر روی موتور شوید.

    با زدن کلید واترپمپ فیوز عمل می‌کند.

    خازن اصلاح ضریب قدرت خراب است : خازن را تعویض کنید.

    واترپمپ خراب است : واتر پمپ را تعویض کنید.

    پره‌های واترپمپ گیر دارد : پره‌های واترپمپ را اصلاح کنید. در صورت اصلاح نشدن آنها را تعویض کنید. تعمیر و سرویس کولر آبی در بلوار فردوس

    دور زیاد و کم موتور معکوس عمل می‌کند.

    در داخل جعبه ترمینال مخصوص ، اتصال ناخواسته رخ داده است : اتصال را برطرف کنید.

    در جعبه ترمینال‌های سیم‌های دور کم و زیاد عوضی وصل شده است : آنها را باز کرده و جاهای آنها را تغییر دهید. 

    آب کولر سرریز می‌شود.

 

 

تعمیر و سرویس کولر ابی در بلوار فردوس

    شناور تنظیم نیست : شناور را تنظیم کنید.

    کوی شناور سوراخ شده و پر از آب است و یا به لجن کف چسبیده است و حرکت نمی‌کند و اثر لوله دریچه اطمینان کف کولر از بین رفته و یا کولر تراز نیست : برای اصلاح اشکالات اقدام نمایید. تعمیر و سرویس کولر ابی در بلوار فردوس

    موتور در حالت راه اندازی و دورکم درست عمل می‌کند اما به مجرد رفتن به دور زیاد ، موتور دود می‌کند.

    اتصال سرسیم‌های دور زیاد و راه‌انداز جابجا به کلید گریز از مرکز صورت گرفته است : آنها را تغییردهید.

    هنگام کار کولر قطرات ریز آب وارد محیط می‌شود.

 

 

تعمیر و سرویس کولر ابی در بلوار فردوس

    شیلنگ پاره شده است و آب به داخل پره‌های توربین پاشیده می‌شود. یا آب از طریق پوشال و تسمه به داخل فن ریخته می‌شود : شیلنگ را عوض کنید و مانع از رسیدن آب به تسمه شوید. تعمیر و سرویس کولر ابی در بلوار فردوس

 

تعمیر و سرویس کولر ابی در بلوار فردوس
تعمیر و سرویس کولر ابی در بلوار فردوس
مستر نصاب
مستر نصاب