عیب یابی پکیج شوفاز دیواری بوتان

عیب یابی  پکیج  شوفاز دیواری بوتان

عیب ۱ : سیستم گرمایش کار میکند ولی رادیاتورها گرمای مطلوب را ندارند علت چیست؟   عیب یابی  پکیج  شوفاز دیواری بوتان

علت ها :
۱- کوتاه بودن ارتفاع شعله (به علت کم بودن فشار گاز ساختمان و یا تنظیم نبودن شیرگاز) بررسی پکیج بوتان

۲- کم بودن ظرفیت حرارتی دستگاه نسبت به بار گرمایشی ساختمان

عیب یابی  پکیج  شوفاز دیواری بوتان

۳- وجود هوا در مدار

۴- نیمه باز بودن شیرهای رفت و برگشت دستگاه

 

 

 

عیب یابی  پکیج  شوفاز دیواری بوتان
عیب یابی پکیج شوفاز دیواری بوتان

۵- ضعیف شدن فنر سوپاپ بای پاس یا رسوب گرفتن دریچه آب (سوپاپ نیمه باز مانده است)

۶- استفاده از سوپاپ بای پاس نامناسب

۷- کاهش دقت NTC گرمایش

۸- وجود اشکال در پمپ ( ۱/دورپایین۲/دبی کم۳/شکستن پروانه پمپ۴/وجود شن و ماسه در پمپ) راهنمای خرید پکیج

۹- پایین بودن فشار در مدار گرمایش

۱۰- رسوب گرفتن مبدل و رادیاتورها

۱۱- استفاده از رادیاتورهای با جنس نا مرغوب

۱۲- استفاده از دودکش نامناسب

۱۳- وجود خرابی در شیر سه راهه (در نوع دو مبدله)

۱۴- خرابی کلید حرارتی یا استفاده از کلید حرارتی نا مناسب

۱۵- لوله کشی نامناسب مدار گرمایش (پیچ و خم های زیاد – سایز نامناسب )  عیب یابی  پکیج  شوفاز دیواری بوتان

۱۶- جابجا بستن لوله های رفت و برگشت رادیاتورها

۱۷- خرابی پتاسیومتر گرمایش

۱۸- نزدیکی بیش از حد رادیاتور به پکیج ( بویژه در لوله کشی انشعابی )

۱۹- خرابی برد کنترل
عیب ۲ : سیستم آب گرم مصرفی گرمای مطلوب را ندارد . علت چیست ؟

علت ها :
۱- کم بودن ارتفاع شعله

۲- دقت نداشتن NTC مصرفی

۳- رسوب گرفتن مبدل مصرفی

۴- خرابی شیر سه راهه در نوع دومبدله

۵- تحریک نشدن فلوسوئیچ در نوع تک مبدله

۶- دودکش نامناسب

۷- اشکال در لوله کشی آب مصرفی ساختمان

۸- دبی و سردی بیش از حد آب سرد ورودی

۹- خرابی پتاسیومتر آب مصرفی

۱۰- خرابی سوپاپ بای پس در نوع دو مبدله

۱۱- اشکال در پمپ در نوع دومبدله

۱۲- خرابی برد کنترل

عیب ۳ : آب مصرفی مناسب ولی سیستم گرمایش کار نمیکند. علت چیست؟  عیب یابی  پکیج  شوفاز دیواری بوتان

علت ها :
۱- خرابی پمپ در نوع تک مبدله

۲- خرابی یا گیر کردن فلوسوئیچ

۳- بازماندن سوپاپ بای پس در نوع تک مبدله

۴- خرابی شیر سه راهه در نوع دو مبدله

عیب ۴ :پکیج انفجاری روشن می شود. علت چیست؟

علت ها :
۱- تنظیم نبودن فاصله الکترود جرقه زن و مشعل

۲- تنظیم نبودن فشار گاز

۳- خرابی دودکش

۴- ضعیف شدن جرقه ( عوامل ضعیف شدن جرقه : ۱/ضعیف شدن برق شهری۲/ ضعیف شدن ترانس جرقه زن ۳/نشتی برق یا برق دزدی۴/اکسید شدن الکترود جرقه زن  عیب یابی  پکیج  شوفاز دیواری بوتان

۵- استفاده از قطعات گاز شهری بجای گاز مایع

۶- مسدود شدن سوراخ های مشعل در اطراف جرقه زن

عیب ۵ : فشار آب در مدار گرمایش افت پیدا می کند. علت چیست؟

عیب یابی پکیج -شوفاژ دیواری -تعمیر پکیج-
علت ها :
۱- وجود نشتی در مدار گرمایش

۲- وجود هوا در مدار گرمایش

عیب ۶ : آب مصرفی پکیج دچار نوسانات می شود . علت چیست؟

علت ها :
۱- زیاد بودن ارتفاع شعله

۲- پایین آمدن دقت NTC مصرفی

۳- استفاده همزمان از چند شیر مصرفی

۴- استفاده از پمپ فشار نامناسب در شبکه ساختمان

۵- خرابی شیر سه راهه در نوع دو مبدله

۶- کم بودن فشار آب ساختمان

عیب ۷ : با افزایش دما ، فشار مدار گرمایش افزایش می یابد. علت چیست؟
علت ها :
۱- خرابی یا تنظیم نبودن فشار آب

۲- مسدود شدن شیلنگ منبع انبساط

۳- متناسب نبودن منبع انبساط با حجم آب مدار گرمایش

عیب ۸ : فشار در مدار گرمایش خود به خود بالا می رود و شیر اطمینان عمل میکند. علت چیست؟  عیب یابی  پکیج  شوفاز دیواری بوتان

علت ها :
۱- راه یابی آب مصرفی به مدار گرمایش از طریق : شیر پرکن و مبدل مصرفی

عیب ۹ : دمای مدار گرمایش خوب است ولی دمای آب مصرفی کم است . علت چیست؟
علت ها :
۱- رسوب گرفتن مبدل مصرفی

۲- فعال نشدن فلوسوئیچ در نوع تک مبدله در وضعیت زمستانه

۳- خرابی

NTC
۴- خرابی سوپاپ بای پس در نوع دو مبدله

۵- خرابی پتاسیومتر مصرفی در برد

۶- کم بودن فشار آب

۷- خرابی شیر سه راهه در نوع دو مبدله

۸- خرابی برد کنترل DSC00014 تفاوت سنسور P . T . C با سنسور N . T . C در چیست؟ در سنسور PTC ، با افزایش دما ، مقاومت هم افزایش می یابد. ولی در سنسورNTCبا افزایش دما ، مقاومت کاهش می یابد و جریان بیشتری در مدار عبور می نماید و به برد الکترونیکی می رسد. لازم به ذکر است که در پکیج ، از سنسور NTC استفاده می شود. چگونه می توانیم ، از سالم بودن سنسور NTC مطمئن شویم؟ کافی است که دستگاه را خاموش نماییم و با گذاشتن اهمتر به دو سر “NTC”مقدار مقاومت آن را اندازه بگیریم و سپس به وسیله شعله غیر مستقیم دمای NTC را بالا ببریم .با بالا رفتن دما ،مقاومت باید طبق جدول زیر کاهش یابد.  عیب یابی  پکیج  شوفاز دیواری بوتان

عیب یابی  پکیج  شوفاز دیواری بوتان

مستر نصاب
مستر نصاب