تعمیر پمپ پنتاکس

نكاتی در مورد نگهداری و تعمیر پمپ اب اپارتمان

نكات اصلی در مورد نگهداری و تعمیر پمپ اب اپارتمان1- در لحظه راه اندازی اولیه و يا تعمیر پمپ اب اپارتمان یا هنگامی که به مدت طولانی از پمپ اب مجتمع مسکونی استفاده نشود ممکن است محور پمپ اب گیر داشته باشد یا جام کرده باشد وحرکت ان سخت شود بنابراین باید پمپ را از برق خارج کرد و سپس محور پمپ اب را به صورت دستی چند دور به حرکت در اوریم .این کار باعث می شود پمپ خلاص شود و به راحتی به گردش در اید.2- اگر از پمپ اب اتشنشانی یا پمپ اب اپارتمان یا پمپ اب خانگی برای مدت طولانی استفاده نمی کنید بایستی اب گلگی پمپ را کاملا تخلیه کنید ویا هفته ی یکبار به مدت يك دقيقه روشن شود تا پمپ اب جام نکند .(پمپ را بدون اب روشن نکنید)3- هرگز پمپ را بدون اب روشن نکنید. زيرا فيبروفنر كه مانع از نشت اب…
دوشنبه, 10 مهر 1396 ساعت 06:03
بازدید 159 بار

اصول تنظیم کلید مکانیکی پمپ اب پنتاکس

اصول تنظیم کلید مکانیکی پمپ اب پنتاکس هنگام خرید کلید مکانیکی پمپ اب باید این کلید را با دقت انتخاب کرد و پارامترهای مانند قدرت و هد ودبی الکتروپمپ و ارتفاع ساختمان را در نظر گرفت و برخی پرشرسویچ ها فقط فرمان می باشد و نمی تواند الکتروپمپ را راه اندازی کند .تنظیم پمپ اب ساختمان کلید مکانیکی پرشر سوئیج پمپ آب, تنظیم پرشر سوئیج, تنظیم پمپ آب, تنظیم پمپ آب خانگی, تنظیم فشار پمپ اب, تنظیم کلید مکانیکی پمپ آب, کلید کنترل فشار پمپ, نقشه نصب پمپ اب قطعات اصلی کلیدهای کنترل فشار پمپ اب: اسکلت اصلی ،کنتکتهای پلاتین ، تشتک ، فنرها و پیچ های تنظیم ، فلنچ و واشر آببندی تشکیل می شود. اصول تنظیم کلید مکانیکی پمپ اب پنتاکس کانتاکتها از جنس پلاتین بوده و این موضوع از آسیب زدن و یا در اصطلاح خال زدن کانتاکت جلوگیری می کند. مهمترین قسمت اینگونه کلیدها همان دو…
دوشنبه, 30 -3443 ساعت 03:25
بازدید 226 بار
مستر نصاب
مستر نصاب
مستر نصاب