کد خطای پکیج گلدیران

کد خطای پکیج گلد ایران

کد خطای پکیج گلد ایران عیب یابی وکدخطاهایی پکیج های مختلفکد:(۳۰٫۴۰)=مشکل داخلی برد کد:(۴۰٫۶۰٫۸۰)یا(۴۰٫۶۰٫۷۰)=مشکل فن یا سویئج ایمنی دودکشکد:(۴۰٫۷۰)=کم بودن آب داخل دستگاهکد:(۴۰٫۷۰٫۸۰)=دما بالای ۱۰۵درجه سنسور حد عمل کرده است. کد:(۵۰٫۶۰)یا(۵۰٫۷۰٫۸۰)=NTC مدارشوفاژ معیوب است. کد:(۵۰٫۷۰)یا(۵۰٫۸۰)=NTC آبگرم مصرفی معیوب است. کد:(۷۰٫۸۰)=نبود گازیاعدم تشخیص شعله کد خطای پکیج گلد ایران کد خطای پکیج گلد ایران کد:(E1)=کم بودن آب داخل دستگاهکد:(E2)=نبودن گاز یاعدم تشخیص شعلهکد:(E8)=دما بالای ۱۰۵درجه سنسور حد عمل کرده است.کد:(E12.E30.E99)=مشکل داخلی بردکد:(E31)یا(E32)= ترمیستور مدارشوفاژ معیوب است.کد:(E42)یا(E41)=ترمیستور آبگرم مصرفی معیوب است.کد:(E50)یا(E51)=مشکل فن یا سویئج ایمنی دودکشکدخطاهای پکیج ایساتیس و مکس الیت(گونش صنعت)کد:(E0)=خطای سنسور ورودیکد:(E1)=کم بودن آب داخل دستگاهکد:(E2)=نبودن گاز یاعدم تشخیص شعلهکد:(E3)=سنسور رفت گرمایش معیوب است.کد:(E4)=سنسور آبگرم مصرفی معیوب است.کد:(E6)=مشکل فن یا دیفرانشیل هواکد:(E7)= دمای بیش از حد کدخطاهای پکیج گلدیران-مرکوری-شوفاژکار-دئوترم-تاچیA(گونش صنعت)کد:(E1)=نبودن گاز یاعدم تشخیص شعلهکد:(E2)=دما بالای ۱۰۵درجه سنسور حد عمل کرده است.کد:(E3)=مشکل فن یا سویئج ایمنی دودکشکد:(E4)=کم بودن آب داخل دستگاهکد:(E6)=سنسور آبگرم مصرفی معیوب است.کد:(E7)= سنسور رفت گرمایش معیوب است.کدخطاهای پکیج…
پنج شنبه, 15 تیر 1396 ساعت 00:26
بازدید 578 بار
مستر نصاب
مستر نصاب
مستر نصاب