لوله باز کنی و فنر زنی بدون تعطیلی

لوله باز کنی  و فنر زنی بدون تعطیلی

 لوله باز کنی  و فنر زنی بدون تعطیلی همان طور که از نام این مطلب مشخص است ، ما این افتخار را دارد که خدمات لوله کشی (رفع گرفتگی لوله ، گرفتگی لوله ، لوله بازکنی با فنر و تخلیه چاه) را بدون تعطیلی ارائه دهد. به طور کلی خدماتی که تکنوفن در این زمینه ارائه می دهد را می توانیم به موارد زیر تقسیم بندی کنیم: لوله باز کنی  و فنر زنی بدون تعطیلی

1) لوله بازکنی فوری، بدون استفاده از اسید های چاه باز کن 

۲) تعمیر و اجرای لوله کشی موتورخانه نصب و تعمیر پکیج ، شوفاژ و انواع سیستم گرمایشی  لوله باز کنی و فنر زنی بدون تعطیلی

۳) تشخیص محل ترکیدگی نیاوران، نشت یابی با دستگاه – رفع نم و رطوبت

 

لوله باز کنی  و فنر زنی بدون تعطیلی

 

4) رفع نم و رسوبت ناشی از نشت لوله

5) استفاده از فنر چرخان برای پاک سازی لوله  لوله باز کنی  و فنر زنی بدون تعطیلی

 

 

 

لوله باز کنی  و فنر زنی بدون تعطیلی
لوله باز کنی و فنر زنی بدون تعطیلی

6) استفاده از پمپ هوا برای باز کردن گرفتگی های لوله   لوله باز کنی  و فنر زنی بدون تعطیلی

7) 24 ساعت روز 7 روز هفته بدون تعطیلی

8) دارای پرنسل متعهد در جهت لوله باز کنی و مطمین  لوله باز کنی  و فنر زنی بدون تعطیلی

9)تعرفه های پایین و به صرفه  در خدمات لوله باز کنی نسبت به همکاری دیگر  لوله باز کنی و فنر زنی بدون تعطیلی 

لوله باز کنی  و فنر زنی بدون تعطیلی

مستر نصاب
مستر نصاب