لوله کشی گاز

نصب لوله کشی گاز ساختمانی

نصب لوله کشی گاز ساختمانی نصب لوله کشی گاز ساختمانی اجراء کننده های لوله کشی گاز در مناطق هر شهر در محدوده خودشان کار می کنند و باید مورد تایید اداره گاز باشند و مجوز اجراء لوله کشی را داشته باشد نصب لوله کشی گاز ساختمانی برای لوله کشی گاز از لوله های آهنی بدن درز استفاده می شود و این لوله ها به روش جوشکاری به هم اتصال داده می شوند در این مقاله مهمترین نکات لوله کشی گاز بیان می شود. نصب لوله کشی گاز ساختمانی چه نکاتی را باید در اجراء لوله کشی گاز در نظر بگیریم - در نقشه باید قطر دودکش، محل و پنجره ها مشخص و رنگ بندی با سایز لوله تطبیق داشته باشد. نصب لوله کشی گاز ساختمانی - زیربنای ملک بطور کامل، کروکی و آدرس در نقشه مشخص باشد. - نقشه ها باید بدون قلم خوردگی، خوانا و پلان معماری با مقیاس…
جمعه, 03 دی 1395 ساعت 12:42
بازدید 1329 بار
مستر نصاب
مستر نصاب
مستر نصاب