سیم کشی کولر گازی و اتصال کابل ها

 سیم کشی کولر گازی و اتصال کابل ها

 

سیم پیچی انواع کولر گازی و آبی باید به صورت دقیق و با استفاده از استاندارد های موجود انجام پذیرد لذا این امر مهم باید در اختیار افراد متخصص در این حوزه قرار گیرد تا خدای ناکرده منجر به آتش سوزی و ... نشود.به هر حال اگر شما تصمیم به سیم پیچی کردن کولر گازی و آبی مراحلی که در ادامه این مطالب توضیح داده شده است را با دقت دنبال کنید تا به خروجی مورد نظر خودتان دست پیدا کنید.

یکی از مراحل مهم هنگام نصب کولر گازی، مرحله سیم کشی است. که در قسمت 1 از نصب باید نهایت دقت کنیم چرا که سیم کشی غلط کولر ما منجر به ایجاد شوک های الکتریکی مختلف و آتش سوزی در کولر گازی خواهد شد.

در این متن سیم کشی و اتصال کابل ها را طبق استانداردهای سیم کشی کولرگازی بسط میدهیم.

 

در صورتی که هیچ گونه تخصص و تجریه ای را در زمینه تعمیرات، سرویس سیم پیچی و یا نصب کولر گازی ندارید، به هیچ وجه اقدام به تعمیر و یا سرویس کولرگازی نکنید چرا که علاوه بر احتمال آسیب رساندن به کولر گازی امکان دارد به خود و خانواده خود نیز آسیب رسانید.

سیم پیچی کولر گازی
سیم پیچی کولر گازی

وسایل ذیل را قبل از اقدام به سیم کشی کولر گازی تان آماده کنید:

مراحلی که باید برای انجام سیم کشی انجام پذیرید بصورت زیر میباشد:

۱) عایق اولیه کابل ها با استفاده از سیم لخت کن جدا شود:

 

بعد از جدا کردن عایق کابل، طول سیم های داخل کابل  تنظیم شود تا اتصالی بسیار تمیز و ایمن حاصل شود.

در کابل اصلی سیم اول به عنوان بلندترین سیم به طول ۱۰۰ میلی متر در نظر گرفته می شود و سیم های بعدی به اندازه ۲۰ میلی متر کوتاه تر از سیم بالایی در نظر گرفته می شوند و به شکل برعکس، در کابل دوم، سیم اول به عنوان کوتاه ترین سیم به طول ۴۰ میلی متر در نظر گرفته می شود و سیم های بعدی به اندازه ۲۰ میلی متر بلندتر از سیم بالایی در نظر گرفته می شود.

۲) عایق هر یک از سیم ها به اندازه ۲۰میلی متر با استفاده از سیم لخت کن جدا شود.

۳) وایرشو (wire show) و وارنیش وارد سیم شود.

۴) سیم های لخت شده هر کابل به اندازه ۱۵ میلی متر در هم پیچیده شوند.

۵) وایرشو روی قسمت سیم های پیچیده شده کشیده شود به طوری که کامل روی سیم های لخت را بگیرد. دو انتهای وایرشو با استفاده از سر سیم زن، فشرده شود.

۶) وارنیش روی وایرشو کشیده شود و به اندازه ای با شعله حرارت داده شود تا وارنیش مطابق شکل زیر سفت شود.

۷) نوار چسب به صورت مجزا مطابق شکل زیر دور هر سیم پیچیده شود.

۸) نوار چسب دورتمام سیم ها مطابق شکل زیر پیچیده شود.

 

در صورت اتصال سیم کابل ها مطابق دستورالعمل گفته شده، احتمال ایجاد شوک الکتریکی و آتش سوزی در کولرهای گازی به حداقل میرسد.

تذکر بسیار مهم: در جدا کردن عایق سیم ها باید دقت لازم وجود داشته باشد تا منجر به آسیب رساندن به سیم ها نشود.

مستر نصاب
مستر نصاب
مستر نصاب