تعمیر پمپ کولر ابی

سرویس کولر در شهر ک غرب

سرویس کولر ابی در شهرک غرب کولر های آبی برای کارکردن نیاز به هوای آزاد دارند لذا در خارج از ساختمان روی پشت بام و یا کنار پنجره نصب می شودبه همین سبب توجه به نکات ذیل برای تصب و کانال کشی صحیح لازم می باشد- محل نصب کولر طوری انتخاب می شود که سرویس و تعمیر آن به راحتی امکان پذیر می باشد. سرویس کولر ابی در شهرک غرب-نزدیک لوله فاضلاب نباشد.-از گذاشتن کولر روی پایه های لرزان و محل هایی که در معرض سقوط باشد خودداری نمائید. تعمیر کولر ابی در شهرک غرب- دهانه ورود هوا باید در بالاترین نقطه اتاق نزدیک سقف تعبیه شود به گونه ای که هوای خنک از بالا و در امتداد طول اتاق وارد بنا شودنصب کولر به صورت ثابتکولر باید کاملا تراز باشد تا اولا قطرات آب یکنواخت به کلیه سطح پوشال منتقل گردد ثانیا از ریزش آب از اطراف تشتک جلوگیری…
جمعه, 25 اسفند 1396 ساعت 10:59
بازدید 152 بار

تعمیر و سرویس کولر آبی در ونک

تعمیر و سرویس کولر ابی در ونک عیب یابی کولر آبی فشار تسمه تنظیم نیست : تسمه را تنظیم کنید. پره‌های فن کثیف شده‌است : پرهای فن را تمیز کنید. واترپمپ عمل نمی‌کند و سوراخ‌های ناودان‌ها بسته شده‌اند : واترپمپ را عوض کنید و سوراخ‌ها را باز کنید. شیلنگ واتر پمپ پاره شده است : شیلنگ را تعویض کنید. واترپمپ و موتور فن کار می‌کند اما کیفیت هوادهی مطلوب نیست. تعمیر و سرویس کولر ابی در ونک دریچه هوای کولر باز نیست : دریچه را باز کنید. پولی موتور هرز شده است : آن را تعویض کنید. پارچه برزنتی لرزه‌گیر پاره است : آن را عوض کنید. موتور فن نیم‌سوز است : موتور را دوباره سیم‌پیچی یا تعویض کنید. تعمیر و سرویس کولر ابی در ونک موتور فن کار نمی‌کند. کلید خاموش و روشن ، قطع است : خرابی کلید را برطرف یا آن را تعویض نمایید. سیم‌پیچی موتور فن…
یکشنبه, 27 اسفند 1396 ساعت 11:34
بازدید 356 بار

سرویس کولر ابی در مجیدیه تعمیر کولر در مجیدیه

سرویس کولر ابی در مجیدیه تعمیر کولر در مجیدیه کولر های آبی برای کارکردن نیاز به هوای آزاد دارند لذا در خارج از ساختمان روی پشت بام و یا کنار پنجره نصب می شود سرویس کولر ابی در مجیدیه تعمیر کولر در مجیدیهبه همین سبب توجه به نکات ذیل برای تصب و کانال کشی صحیح لازم می باشد- محل نصب کولر طوری انتخاب می شود که سرویس و تعمیر آن به راحتی امکان پذیر می باشد. سرویس کولر ابی در مجیدیه تعمیر کولر در مجیدیه-نزدیک لوله فاضلاب نباشد.-از گذاشتن کولر روی پایه های لرزان و محل هایی که در معرض سقوط باشد خودداری نمائید.- دهانه ورود هوا باید در بالاترین نقطه اتاق نزدیک سقف تعبیه شود به گونه ای که هوای خنک از بالا و در امتداد طول اتاق وارد بنا شود سرویس کولر ابی در مجیدیه تعمیر کولر در مجیدیهنصب کولر به صورت ثابتکولر باید کاملا تراز باشد تا…
یکشنبه, 27 اسفند 1396 ساعت 22:00
بازدید 397 بار

تعمیر پمپ اب کولر درمرزداران

تعمیر پمپ اب کولر درمرزداران کولر های آبی برای کارکردن نیاز به هوای آزاد دارند لذا در خارج از ساختمان روی پشت بام و یا کنار پنجره نصب می شودبه همین سبب توجه به نکات ذیل برای تصب و کانال کشی صحیح لازم می باشد- محل نصب کولر طوری انتخاب می شود که سرویس و تعمیر آن به راحتی امکان پذیر می باشد.-نزدیک لوله فاضلاب نباشد.-از گذاشتن کولر روی پایه های لرزان و محل هایی که در معرض سقوط باشد خودداری نمائید.- دهانه ورود هوا باید در بالاترین نقطه اتاق نزدیک سقف تعبیه شود به گونه ای که هوای خنک از بالا و در امتداد طول اتاق وارد بنا شودنصب کولر به صورت ثابتکولر باید کاملا تراز باشد تا اولا قطرات آب یکنواخت به کلیه سطح پوشال منتقل گردد ثانیا از ریزش آب از اطراف تشتک جلوگیری شود . در حد فاصل بین کانال و کولر باید حتما پارچه برزنتی…
یکشنبه, 27 اسفند 1396 ساعت 22:00
بازدید 259 بار

تعمیر کولر ابی در شهرک غرب

تعمیر کولر ابی در شهرک غرب کولر های آبی برای کارکردن نیاز به هوای آزاد دارند لذا در خارج از ساختمان روی پشت بام و یا کنار پنجره نصب می شودبه همین سبب توجه به نکات ذیل برای تصب و کانال کشی صحیح لازم می باشد- محل نصب کولر طوری انتخاب می شود که سرویس و تعمیر آن به راحتی امکان پذیر می باشد. تعمیر کولر ابی در شهرک غرب-نزدیک لوله فاضلاب نباشد.-از گذاشتن کولر روی پایه های لرزان و محل هایی که در معرض سقوط باشد خودداری نمائید. تعمیر کولر ابی در شهرک غرب- دهانه ورود هوا باید در بالاترین نقطه اتاق نزدیک سقف تعبیه شود به گونه ای که هوای خنک از بالا و در امتداد طول اتاق وارد بنا شودنصب کولر به صورت ثابتکولر باید کاملا تراز باشد تا اولا قطرات آب یکنواخت به کلیه سطح پوشال منتقل گردد ثانیا از ریزش آب از اطراف تشتک جلوگیری…
یکشنبه, 27 اسفند 1396 ساعت 22:00
بازدید 325 بار

تعمیر کولر سلولزی سرویس کار کولر سلولوزی در نارمک

تعمیر کولر سلولزی سرویس کار کولر سلولوزی در نارمک کولر های آبی برای کارکردن نیاز به هوای آزاد دارند لذا در خارج از ساختمان روی پشت بام و یا کنار پنجره نصب می شود تعمیر کولر سلولزی سرویس کار کولر سلولوزی در نارمکبه همین سبب توجه به نکات ذیل برای تصب و کانال کشی صحیح لازم می باشد- محل نصب کولر طوری انتخاب می شود که سرویس و تعمیر آن به راحتی امکان پذیر می باشد. تعمیر کولر سلولزی سرویس کار کولر سلولوزی در نارمک تعمیر کولر سلولزی سرویس کار کولر سلولوزی در نارمک -نزدیک لوله فاضلاب نباشد.-از گذاشتن کولر روی پایه های لرزان و محل هایی که در معرض سقوط باشد خودداری نمائید.- دهانه ورود هوا باید در بالاترین نقطه اتاق نزدیک سقف تعبیه شود به گونه ای که هوای خنک از بالا و در امتداد طول اتاق وارد بنا شود تعمیر کولر سلولزی سرویس کار کولر سلولوزی در…
دوشنبه, 30 اسفند 1395 ساعت 22:00
بازدید 399 بار

تعمیر پمپ اب کولر در میدان ونک

تعمیر پمپ اب کولر در میدان ونک کولر های آبی برای کارکردن نیاز به هوای آزاد دارند لذا در خارج از ساختمان روی پشت بام و یا کنار پنجره نصب می شود تعمیر پمپ اب کولر در میدان ونک به همین سبب توجه به نکات ذیل برای تصب و کانال کشی صحیح لازم می باشد تعمیر پمپ اب کولر در میدان ونک- محل نصب کولر طوری انتخاب می شود که سرویس و تعمیر آن به راحتی امکان پذیر می باشد. تعمیر پمپ اب کولر در میدان ونک-نزدیک لوله فاضلاب نباشد. تعمیر پمپ اب کولر در میدان ونک -از گذاشتن کولر روی پایه های لرزان و محل هایی که در معرض سقوط باشد خودداری نمائید.- دهانه ورود هوا باید در بالاترین نقطه اتاق نزدیک سقف تعبیه شود به گونه ای که هوای خنک از بالا و در امتداد طول اتاق وارد بنا شود تعمیر پمپ اب کولر در میدان ونکنصب کولر…
شنبه, 28 اسفند 1395 ساعت 10:54
بازدید 213 بار

تعمیر پمپ اب کولر در خیابان نیاوران

تعمیر پمپ اب کولر درخیابان نیاوران کولر های آبی برای کارکردن نیاز به هوای آزاد دارند لذا در خارج از ساختمان روی پشت بام و یا کنار پنجره نصب می شود تعمیر پمپ اب کولر در خیابان نیاوران به همین سبب توجه به نکات ذیل برای تصب و کانال کشی صحیح لازم می باشد تعمیر پمپ اب کولر در خیابان نیاوران- محل نصب کولر طوری انتخاب می شود که سرویس و تعمیر آن به راحتی امکان پذیر می باشد. تعمیر پمپ اب کولر در خیابان نیاوران تعمیر پمپ اب کولر در خیابان نیاوران -نزدیک لوله فاضلاب نباشد.-از گذاشتن کولر روی پایه های لرزان و محل هایی که در معرض سقوط باشد خودداری نمائید. تعمیر پمپ اب کولر در خیابان نیاوران - دهانه ورود هوا باید در بالاترین نقطه اتاق نزدیک سقف تعبیه شود به گونه ای که هوای خنک از بالا و در امتداد طول اتاق وارد بنا شود تعمیر…
شنبه, 28 اسفند 1395 ساعت 10:54
بازدید 172 بار

تعمیر پمپ اب کولر در نیاوران

تعمیر پمپ اب کولر در نیاوران کولر های آبی برای کارکردن نیاز به هوای آزاد دارند لذا در خارج از ساختمان روی پشت بام و یا کنار پنجره نصب می شود تعمیر پمپ اب کولر در نیاوران تعمیر پمپ اب کولر در نیاوران به همین سبب توجه به نکات ذیل برای تصب و کانال کشی صحیح لازم می باشد- محل نصب کولر طوری انتخاب می شود که سرویس و تعمیر آن به راحتی امکان پذیر می باشد. تعمیر پمپ اب کولر در نیاوران-نزدیک لوله فاضلاب نباشد. تعمیر پمپ اب کولر در نیاوران -از گذاشتن کولر روی پایه های لرزان و محل هایی که در معرض سقوط باشد خودداری نمائید. تعمیر پمپ اب کولر در نیاوران - دهانه ورود هوا باید در بالاترین نقطه اتاق نزدیک سقف تعبیه شود به گونه ای که هوای خنک از بالا و در امتداد طول اتاق وارد بنا شودنصب کولر به صورت ثابتکولر باید کاملا…
چهارشنبه, 25 اسفند 1395 ساعت 11:30
بازدید 173 بار

تعمیر پمپ اب کولر در ونک

تعمیر پمپ اب کولر در ونک کولر های آبی برای کارکردن نیاز به هوای آزاد دارند لذا در خارج از ساختمان روی پشت بام و یا کنار پنجره نصب می شود تعمیر پمپ اب کولر در ونک به همین سبب توجه به نکات ذیل برای تصب و کانال کشی صحیح لازم می باشد- محل نصب کولر طوری انتخاب می شود که سرویس و تعمیر آن به راحتی امکان پذیر می باشد. تعمیر پمپ اب کولر در ونک تعمیر پمپ اب کولر در ونک -از گذاشتن کولر روی پایه های لرزان و محل هایی که در معرض سقوط باشد خودداری نمائید. تعمیر پمپ اب کولر در ونک - دهانه ورود هوا باید در بالاترین نقطه اتاق نزدیک سقف تعبیه شود به گونه ای که هوای خنک از بالا و در امتداد طول اتاق وارد بنا شود تعمیر پمپ اب کولر در ونک نصب کولر به صورت ثابتکولر باید کاملا تراز باشد…
چهارشنبه, 25 اسفند 1395 ساعت 11:19
بازدید 207 بار

مشخصات موتور کولر ابی

مشخصات موتور کولر ابی مشخصات موتور کولر ابی کولرهای گازی دارای محاسن بسیار زیادی هستند و عموم مردم می توانند به سادگی از آن استفاده کنند ولی قیمت بالای آن باعث شده است که افراد زیادی به استفاده از کولرهای آبی رو بیاورند. مشخصات موتور کولر ابیکولرهای آبی هم دارای محاسن و معایبی هستند که به برخی از آن ها اشاره می نماییم: مشخصات موتور کولر ابی ۱. قیمت تقریباً مناسب ۲. مصرف پایین ۳. بازده سرمایش بالا مشخصات موتور کولر ابی ۱. گرفتگی پوشال ها ۲. گرفتگی پمپ ۳. ایجاد زنگ زدگی و... ۴. مصرف تقریباً زیاد آب ۵. عدم انتخاب دما ۶. بوی بد کولر نکاتی برای سرویس کولر در تابستان مشخصات موتور کولر ابی بهار که از نیمه می گذرد، گرمای هوا بر لطافت نسیمش غالب می شود. این جاست که باید آرام آرام به فکر مقدمات ورود به فصل گرم سال شویم و خود را به…
چهارشنبه, 18 اسفند 1395 ساعت 10:31
بازدید 1864 بار

تعمیر موتور کولر ابی

تعمیر موتور کولر ابی کولرهای گازی دارای محاسن بسیار زیادی هستند و عموم مردم می توانند به سادگی از آن استفاده کنند ولی قیمت بالای آن باعث شده است که افراد زیادی به استفاده از کولرهای آبی رو بیاورند. تعمیر موتور کولر ابیکولرهای آبی هم دارای محاسن و معایبی هستند که به برخی از آن ها اشاره می نماییم: تعمیر موتور کولر ابی تعمیر موتور کولر ابی محاسن: ۱. قیمت تقریباً مناسب ۲. مصرف پایین ۳. بازده سرمایش بالامعایب: ۱. گرفتگی پوشال ها ۲. گرفتگی پمپ ۳. ایجاد زنگ زدگی و... ۴. مصرف تقریباً زیاد آب ۵. عدم انتخاب دما ۶. بوی بد کولر نکاتی برای سرویس کولر در تابستانبهار که از نیمه می گذرد، گرمای هوا بر لطافت نسیمش غالب می شود. این جاست که باید آرام آرام به فکر مقدمات ورود به فصل گرم سال شویم و خود را به خنکای مصنوعی وسایل سرمابخش بسپاریم. بسیاری از مردم…
چهارشنبه, 18 اسفند 1395 ساعت 10:19
بازدید 921 بار
مستر نصاب
مستر نصاب
مستر نصاب